Inne

Świadectwo energetyczne – kto powinien się postarać o jego zrobienie

Parę lat temu nastąpiły zmiany w regulacjach związanych ze świadectwami energetycznymi. Całkiem niedawno jeszcze objęte nimi były wyłącznie budynki wybudowane po 2009 roku, ale aktualnie obowiązek ten przeszedł na wszystkie. Przy starszych budynkach nie trzeba od razu ich robić, natomiast są niezbędne przy sprzedaży albo wynajmie. Wówczas kopia takiego świadectwa musi zostać przekazana nowemu najemcy albo kupującemu. Jednak i tu są planowane zmiany, być może że za jakiś czas trzeba będzie ono konieczne dla każdego bez wyjątku, nawet takiego który nie będzie wynajmowany czy sprzedawany.

Samo Świadectwo energetyczne Rumia jest dokumentem, który przede wszystkim zawiera informacje o zapotrzebowaniu nieruchomości na różną energię. Zapotrzebowanie to dotyczy przede wszystkim chłodzenia i ogrzewania, lecz również podgrzewania wody czy wentylacji. W dokumencie tym muszą być zawarte informacje o przeznaczeniu i rodzaju obiektu, roku oddania do użytku oraz powierzchni ogrzewanej i całkowitej.

Do wyznaczenia energetycznej charakterystyki budynku brane są też pod uwagę wskaźniki zapotrzebowania na energię. Konieczność posiadania tego dokumentu daje z jednej strony informację o tym, jakich wydatków możnasię spodziewać przy ich użytkowaniu, a z drugiej motywuje inwestorów do poszukiwania rozwiązań zmniejszających zapotrzebowanie na energię. Takie Świadectwa energetyczne Stargard nie są zbyt trudne do otrzymania, ponieważ ich robieniem zajmuje się wiele osób.

Liczyć się jednak trzeba z pewnymi wydatkami, jakie w dużej mierze zależą od rodzaju budynku i jego położenia. Ceny rozpoczynają się od trzystu złotych za zbadanie niewielkiego mieszkania do prawie dwóch tysięcy za budynki wielorodzinne. Jednak jest to nieduży wydatek w stosunku do grzywny, która będzie nakładana na osoby nie dysponujące takim dokumentem. Taka grzywna wynieść może nawet do 5 tysięcy, i obejmuje także wystawienie świadectwa w oparciu o nieprawdziwe dane. Świadectwa są wystawiane na okres 10 lat, który może zostać skrócony w przypadku jakiś większych prac.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz