Budownictwo, Przemysł

Jak bezpiecznie użytkować butle do gazów technicznych

Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że na co dzień ma kontakt z butlami do gazów technicznych. Ma to chociażby miejsce w przypadku kuchenek pracujących na popularny propan-butan, lecz również przy różnego rodzaju pracach spawalniczych. We wszystkich takich przypadkach gazy przechowuje się w odpowiednich butlach, posiadających z jednej strony zawory pozwalające na wypuszczanie gazu. Zależnie od jego rodzaju zawartość butli może być lotna lub płynna, i wtedy stosuje się też inne rozwiązania. Z tego też powodu bardzo ważne jest, żeby do każdego rodzaju gazu stosować odpowiedni rodzaj butli, pomyłki w tym zakresie bowiem będą dużym zagrożeniem. Zresztą tak samo jak obchodzenie się w niewłaściwy sposób z butlami podczas pracy, wymagającymi zachowania zasad związanych z bezpieczeństwem.

W pierwszej kolejności Butle spawalnicze muszą być w bardzo dobrym technicznym stanie. Dotyczy to zarówno korpusu z metalu, jak również wszystkich dodatkowych elementów, takich jak na przykład zawory. Dlatego też przepisy są dość restrykcyjne pod tym względem, i wymagają, aby każda Butla butle 2,7 L posiadała homologację. Homologację taką uzyskać można po wykonaniu badań przez uprawnionego inspektora. W trakcie weryfikacji musi on sprawdzić, czy powierzchnia butli nie jest skorodowana albo odkształcona, co by mogło zagrozić stosowaniu jej dalej. Konieczna do przeprowadzenia też jest ciśnieniowa próba, i dopiero po jej zakończeniu wystawić można świadectwo homologacji.

Będzie ona obowiązywać na określony czas, po czym badanie trzeba będzie powtórzyć. Aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo, to bardzo ważny jest też sposób używania takich butli. Należy je przechowywać z daleka od rozmaitych źródeł ciepła, dlatego najlepszym miejscem będzie jakieś pomieszczenie pod dachem z dobrą wentylacją. Butle skierowane być powinny zaworami ku górze, ponieważ to również ma wpływ na zachowanie gazu. Należy też systematycznie kontrolować, czy nie pojawiają się nieszczelności przy zaworze.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz